Ajankohtaista

Julkaistu: 4.10.2018

Huomenna 5.10. Stagen ohjaamolla Hämeenlinnassa toimistomme järjestää yhteistyössä poliisin Ankkuri-tiimin ja Nuorten terveysneuvontapisteen kanssa luento- ja keskustelutilaisuus. Aiheena kiusaaminen, some ja koskemattomuus.

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/nuorten-rikokset-johtuvat-usein-...

Julkaistu: 18.9.2018

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti poliisille tekemällä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen voit tehdä monella eri tapaa. Voit esimerkiksi mennä poliisiasemalle tai ilmoittaa rikoksesta poliisipartiolle, joka on tullut rikospaikalle. Voit myös tehdä rikosilmoituksen poliisin nettisivuilla, mutta vain, jos kyse on sellaisesta rikoksesta, joka ei vaadi välittömiä toimenpiteitä poliisilta. Avustajan ottaminen on hyvin suositeltavaa jo tässä vaiheessa ja avustamme mielellämme rikosilmoituksen tekemisessä. Hyvin tehty tutkintapyyntö edesauttaa toivotun lopputuloksen saavuttamista ja asian tutkimista. Jos kyse on esimerkiksi väkivalta- tai seksuaalirikoksesta tai muusta sellaisesta rikoksesta, josta sinulle on aiheutunut vammoja, sinun tulisi mennä lääkäriin mahdollisimman nopeasti ja ottaa valokuvia vahingoista. Myös todistelun kannalta lääkärintodistuksen hankkiminen on tärkeää. Jos tapahtumalla on todistajia, heidän yhteystietonsa on myös hyvä ottaa ylös. Muut tapahtumista olevat todisteet kannattaa kerätä heti talteen. Esimerkiksi puhelimesta tai internetistä löytyvä todistelu täytyy tallentaa tai tulostaa heti siten, ettei se häviä rikosprosessin aikana.

Miten rikosprosessi etenee?

Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön saatuaan poliisi käynnistää esitutkinnan, jossa selvitellään rikosta tarkemmin. Esitutkinnassa poliisi kuulustelee tarkemmin kaikki osapuolia sekä mahdollisia todistajia ja kerää todistusaineistoa. Asian selvittämistä edesauttaa, että poliisille toimitetaan kaikki saatavissa oleva materiaali. Asianomistajan on ilmoitettava vaatiiko hän rangaistusta ja vahingonkorvausta. Esitutkinnan valmistuttua asia etenee syyttäjälle, joka harkitsee nostetaanko asiassa syyte. Jos syyttäjä päättää olla nostamatta syytettä, rikoksen uhri voi itse sitä ajaa, mutta hävitessään uhrilla on velvollisuus korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Silloin kun syyttäjä ajaa syytettä, ei rikoksen uhri joudu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Rikoksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot rikoksen uhrille. Vaatimus vahingonkorvauksista on ilmoitettava esitutkinnassa tai viimeistään tuomioistuimessa. Vahingonkorvausta voidaan vaatia esimerkiksi lääkäri- ja sairaalakuluista, rikkoontuneesta tai anastetusta omaisuudesta sekä kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Joissakin rikoksissa korvausta voidaan vaatia myös henkisestä kärsimyksestä. Vahingonkorvauksia ei tuomita, mikäli niitä ei erikseen vaadi eikä niitä voida tuomita enempää kuin on vaadittu. Henkilöasian neuvottelukunnan suosituksessa on annettu suosituksia vahingonkorvausten määriksi muun muassa tilapäisistä haitoista sekä kärsimyksestä. Vaatimusten tulisi perustua suosituksiin. Viimeistään silloin, kun vahingonkorvausvaatimukset pyydetään, on suositeltavaa olla yhteydessä asiamieheen, jotta korvausvaatimukset tulisi laadittua oikein ja hankittua lisätodistelua vaadittujen määrien tueksi. Jos rikoksen tekijältä ei saada perityksi vahingonkorvauksia, rikoksen uhrina voit hakea ja saada joitakin tuomioistuimen määräämiä korvauksia Valtiokonttorilta. Haemme korvaukset yleensä asiakkaan puolesta. Jos kyseessä on seksuaalirikos, lähisuhdeväkivalta- tai muu väkivaltarikos, tuomioistuin voi tietyin edellytyksin määrätä uhrille tukihenkilön ja avustajan, joiden palkkio maksetaan uhrin tuloista riippumatta valtion varoista. Tällöin oikeudenkäynti on uhrille ilmainen. Usein myös kotivakuutuksen liitteenä oleva oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäynnin kustannukset. Yleensä rikoksen tekijä velvoitetaan vaatimuksesta korvaaman nämä kustannukset. Vähä- tai keskituloisena voit olla myös oikeutettu valtion maksamaan ilmaiseen oikeusapuun. Kartoitamme sinulle nämä vaihtoehdot yhdessä.

Julkaistu: 4.9.2018

Tulemme osaltamme kantamaan kortemme kekoon nuorten tietoisuuden lisäämiseksi omista oikeuksistaan. Yleensä nuoret ovat kokeneet, että he eivät saa riittävästi tietoa ja ohjeita siitä, miten toimia kohdatessaan häirintää tai kiusaamista. Toimistossamme on valmisteilla artikkelien sarja, jonka julkaisemme syksyn aikana. Toteutamme sen yhteistyössä nuorten kanssa ja tarkoituksenamme on lisätä nuorten ymmärrystä oikeuksistaan ja lainsäädännöstämme. Nuorten oikeudet ja niiden toteutuminen on tärkeä asia erityisesti kehittyville nuorille, heidän vanhemmilleen kuin kaikille muillekin kansalaisille.

https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/selvitys-lapset-ja-nuoret-kokevat-seksuaalista-hairintaa-ja-siihen-liittyvaa-kiusaamista-digitaalisessa-mediassa/

Kirjallisuus, Kirja, Aikuiskoulutuksen

Julkaistu: 27.8.2018

Poliisihallituksen julkaiseman tilaston mukaan asuttuun asuntoon tehtyjen murtojen määrä kasvoi alkuvuonna koko maassa ja poliisin tutkittavaksi on saatettu tammi - kesäkuun aikana 130 asuntomurtoepäilyä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Hämeenlinnassa niitä tapahtui koko viime vuoden aikana 22 kappaletta, kun Turku keräsi rikostilastoihin 121 vastaavaa tapausta.

Murrot tehdään poliisin mukaan tyypillisesti keskellä kirkasta päivää asunnon ollessa tyhjänä. Vaikka lämpötilat pysyttelevätkin vielä suhteellisen kesäisinä, kannattaa ovet ja ikkunat sulkea kotoa lähtiessään huolella. Mikäli naapurustossaan havaitsee liikuskelevan epäilyttäviä henkilöitä, on asiasta hyvä ilmoittaa aina myös poliisille.

Murto omaan kotiin on uhrille aina valtava järkytys. Törkeän varkauden kohteeksi joutunut henkilö on oikeutettu korvaukseen paitsi taloudellisista vahingoista myös loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Asianajaja auttaa korvausvaatimusten esittämisessä ja lakimieheen kannattaakin ottaa yhteyttä jo heti rikoksen havaittuaan.

 Ota yhteyttä toimistoomme, niin autamme sinua kaikissa rikosprosessiin liittyvissä kysymyksissä.     

Julkaistu: 21.8.2018

TESTAMENTTI - ASIAKIRJA PAHAN PÄIVÄN VARALLE

Testamentti on asiakirja, joka astuu voimaan vasta sen tekijän kuoleman jälkeen. Kuolema on yksi niistä asioista, joita ei haluta ajatella eikä sen varalle haluta tehdä etukäteen suunnitelmia eikä järjestelyjä. Se on kuitenkin tapahtuma, joka osuu jokaisen kohdalle ja usein vielä täysin varoittamatta. Pahimman varalle on järkevää varautua, vaikka olisikin helpompaa vain olla ajattelematta koko asiaa. Se ei valitettavasti auta poistamaan todellisuutta.

Jos olet tämän hetkisen elämäsi aikana ehtinyt kerryttämään kohtuullisen omaisuuden, tulisi sinun hetkeksi pysähtyä miettimään kysymystä: mitä sitten kun…
Kun kesämökin laiturilla katselet ympärillesi, mieti kenen toivoisit voivan nauttia siitä, kun sinä et enää voi.

Testamentti on asiakirja pahan päivän varalle. Ollakseen pätevä sen tulee täyttää tietyt muotovaatimukset. Asiantunteva lakimies voi laatia pätevän asiakirjan, josta käy ilmi vainajan viimeinen tahto. Näin varmistutaan, että halutut asiat myöhemmin toteutuvat. Muotovaatimukset täyttävä asiakirja auttaa välttämään pahimmat omaisuuteen liittyvät riidat sekä aikaa vievän ja kalliin oikeudenkäynnin.

Testamentti on vainajan viimeinen kirje omaisille

Vainajan omaisuutta selvitettäessä on toteutettava puolisoiden omaisuuden ositus. Tämän lisäksi on turvattava rintaperillisen oikeus lakiosaansa. Näiden lain määrittelemien oikeuksien yli jäävästä omaisuudesta voidaan määrätä testamentilla. Testamentti siis täydentää lakiin perustuvaa perinnönjakoa. Jos henkilöllä ei ole puolisoa eikä rintaperillisiä, voi hän määrätä koko omaisuudestaan testamentilla.

Testamentin avulla voit varmistaa sen, että keräämäsi omaisuus menee niille, joille itse haluat. Mukaansa täältä ei voi mitään ottaa, ei edes sitä kesämökkiä, kun on aika lähteä. Eikö olisi helpottavaa tietää, että siitä saavat jälkeesi nauttia he, jotka osaavat sitä arvostaa kuten sinä. Testamentin avulla voit myös pilkkoa omaisuutta pienempiin osiin, jolloin useampi perillinen saa siitä osansa. Tämän on katsottu olevan sallittua verosuunnittelua.

Testamentti olisi hyvä tallettaa niin, että kuoleman jälkeen tämä virallinen asiakirja tulee varmasti jokaisen tietoon. Tällä varmistetaan myös se, ettei mikään tekaistu testamentti yllättäen löydy kirjahyllyn takaa. Testamentti on hyvä säilyttää esimerkiksi pankissa, jossa oma tili on. On myös hyvä mainita kaikille läheisille tällaisen asiakirjan olemassa olosta. Näillä toimilla voidaan välttyä kalliista ja pitkäkestoisista riidoista, joiden selvittelyyn usein kuluu vainajan koko omaisuus.

Sivut