Ajankohtaista

Julkaistu: 3.5.2018

Olemme avanneet toimiston keskelle Turkua osoitteeseen Maariankatu 6 B. Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. Hoidamme Turun ja lähiympäristön alueella rikos- ja riita-asioita.

Avustamme niin vastaajia kuin asianomistajia rautaisella ammattitaidolla!

Ota yhteyttä rohkeasti varatuomari Johanna Jortikkaan puh. (050)-529 6818 tai toimistoomme (040)-672 2255.

Johanna Jortikka

Muistathan mahdollisuutesi ilmaiseen oikeusapuun! Hoidamme oikeuapuasioita ja kartoitamme puolestasi mahdollisuutesi saada oikeusapua. Mikäli sinulla on oikeusturvakuutus, selvitämme myös tämän soveltumisen asiaasi.

Julkaistu: 5.3.2018

Asianajotoimistomme kevät on lähtenyt käyntiin vilkkaasti. Helmikuun alussa asianajotoimistomme perusti uuden toimipisteen Turkuun. Tapaamiset onnistuvat nyt siis Hämeenlinnan ja Forssan toimipisteiden lisäksi osoitteessa Maariankatu 6 b 4. krs, 20100 Turku. Uudessa toimipisteessämme teitä palvelevat lupalakimiehemme Johanna Jortikka ja asianajosihteeri Tarja Ollila.

 

 

Julkaistu: 17.1.2018

Sovittelu on vakiinnuttanut asemaansa vaihtoehtoisena riidanratkaisukeinona muiden keinojen rinnalle. Sovittelun etuna perinteiseen tuomioistuinmenettelyyn on erityisesti sen edullisuus, yksinkertaisuus sekä joustavuus, mikä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon silloin, kun riita on mahdollista sopia. Kehitys on ollut erittäin positiivista ja ihmiset osaavat yhä enemmän käyttää sovittelua asioiden ratkaisemisessa. Sovittelu on mahdollista käydä joko yksityisessä menettelyssä tai tuomioistuimessa tuomarin johdolla käytävänä tuomioistuinsovitteluna. Toimistostamme löytyy asiantuntijuutta niin sovittelumenettelyyn tuomioistuimessa tai sen ulkopuolella.

TUOMIOISTUINSOVITTELU

Tuomioistuinsovittelu on mahdollista järjestää yleisissä tuomioistuimissa sellaisissa riita- ja hakemusasioissa, jotka voitaisiin muutenkin käsitellä tuomioistuimessa. Se voidaan aloittaa hakemuksesta tai osapuolten pyynnöstä, jos asia on jo valmiiksi vireillä tuomioistuimessa. Molempien osapuolten suostumus on kuitenkin menettelyn edellytys. Tuomioistuinsovittelussa sovittelijana toimii tuomari, jonka tehtävänä on auttaa osapuolia löytämään molempia tyydyttävä ratkaisu.

Sovittelun on oltava tarkoituksenmukaista. Riidan täytyy siis olla sellainen, että se on mahdollista sovitella. Liian riitaiset asiat eivät sovi tuomioistuinsovitteluun. Lopullisen päätöksen sovittelun aloittamisesta tekee kuitenkin tuomioistuin. Tuomioistuinsovittelulla pyritään ratkaisemaan osapuolten välinen riita sovinnollisesti. Jos osapuolet niin haluavat, tuomari voi vahvistaa sovinnon, jolloin se on täytäntöönpanokelpoinen. Sovintomenettelyssä laadittu sopimus on sitova muutenkin, mutta se ei kuitenkaan ole täytäntöönpantavissa ilman sovinnon vahvistamista.

Asian hoitaminen alkaa niin kuin muukin riita-asian hoito sovittavalla tapaamisella toimistossamme. Asian käsittely tulee edullisemmaksi ja nopeammaksi, koska asian saattaminen sovitteluun on yksinkertaisempaa, eikä se vaadi yhtä monta työtuntia kuin, jos sama asia vietäisiin riita-asiana käsiteltäväksi tuomioistuimeen.

YKSITYINEN SOVITTELU

Sovittelu voidaan järjestää myös tuomioistuimen ulkopuolella yksityisessä menettelyssä. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua ovat esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely, jossa sovittelijoina toimivat asianajajat, sekä muut tätä vastaavat sovintomenettelyt. Toimistomme asianajaja Maria Puputti on asianajajaliiton hyväksymä sovittelija.

Tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu pohjautuu sopimusvapauden periaatteelle. Osapuolet voivat itse valita sovittelijan, joka ei kuitenkaan voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä, vaan toiminta on vapaaehtoista. Yksityisessä sovittelumenettelyssä voidaan käsitellä riita-asioita, joissa sovinto on sallittu. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kiinteistö- ja remonttiriidat. Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelyssä osapuolet sitoutuvat noudattamaan sovintomenettelysääntöjä, mutta menettelyn kulkua ei ole kuitenkaan yksityiskohtaisesti säännelty.

Osapuolet voivat vahvistaa sovinnon tuomioistuimessa täytäntöönpanokelpoiseksi myös silloin, kun sopimus on tehty tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa. Asian käsittely tulee huomattavasti edullisemmaksi ja on nopeampaa kuin tuomioistuimessa. Lisäksi osapuolet lähtökohtaisesti maksavat kulut puoliksi, mikä alentaa osapuolten kustannuksia merkittävästi.

Julkaistu: 21.12.2017

Asianajotoimisto Annia toivottaa kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää ja rauhallista Joulun aikaa. Toimistomme on avoinna normaalisti 9 - 15.

Julkaistu: 7.7.2017

Toimistomme on avoinna normaalisti klo 9-15 vielä ensi viikon ajan 14.7.2017 asti. Kiirelliset asiat hoidamme kuitenkin myös heinäkuun aikana, ja puhelimitse meidät tavoittaa 17.7.-28.7.2017. Elokuun alusta palvelemme taas normaalisti.

Hyvää kesää kaikille!

Sivut