Ajankohtaista

Julkaistu: 30.5.2017

Kesä ja mökkikausi lähestyvät kovaa vauhtia. Kauniit säät ja lukuisat järvet sekä muut vesistöt houkuttelevat myös kaivamaan virvelit ja onget esille, vaikkei kalastus kuuluisikaan ympärivuotisiin harrastuksiin. Onkiminen on maksuton yleiskalastusoikeus. Vapakalastukseen tarvitaan kuitenkin lupa.

Kalastuslain (379/2015) 79 §:n mukaisesti kaikkien muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavien 18–64-vuotiaiden on maksettava kalastonhoitomaksu.  Maksusta saatavilla tuotoilla hoidetaan kalavesiä ja turvataan kalastusmahdollisuudet. Maksun kerää Metsähallitus, ja luvan voi ostaa osoitteessa eraluvat.fi. Maksun voi suorittaa myös R-kioskeilla, Metsähallituksen luontokeskuksissa sekä ilmaisen puhelinpalvelun kautta. Kalastonhoitomaksu on 39 €/vuosi, 12 €/viikko tai 5 €/vuorokausi. Todistus maksun suorittamisesta on vaadittaessa näytettävä kalastuksenvalvojille sekä valvontaa suorittaville viranomaisille.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastukseen yhdellä vavalla suuressa osassa maata sekä vapaa-ajan kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Maksu ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastuskieltoalueet voi tarkistaa osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi.

Lisätietoa kalastuksesta, tarvittavista luvista ja kalakantojen hoidosta löytyy viime viikolla auenneesta Kalat.fi -palvelusta.  

 

Lähteet: https://www.edilex.fi/uutiset/52483, http://kalat.fi/luvat

Julkaistu: 22.5.2017

Tuomioistuin voi päättää, että lapsella on oikeus tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Toinen vanhempi on tällöin velvollinen myötävaikuttamaan tapaamisten toteutumiseen. Jos velvoite laiminlyödään, voi tuomioistuin tuomita uhkasakon maksettavaksi. Uhkasakkoa ei kuitenkaan tuomita, jos vanhemmalla on ollut hyväksyttävä syy jättää velvoite noudattamatta.

Rovaniemen hovioikeuden käsiteltävänä olevassa asiassa (2.5.2017, päätös nro 171, dnro S 16/781) hovioikeus katsoi, että äiti oli laiminlyönyt velvollisuutensa myötävaikuttaa tapaamisten toteutumiseen. Isän tullessa hakemaan lasta ovea ei ollut avattu tai lapsi ei ollut odottanut isäänsä sovitussa paikassa. Isän terveydentilaan liittyvät seikat, alkoholinkäyttö ja aikaisempi rikollisuus, jotka olivat olleet tiedossa jo tapaamioikeudesta määrättäessä, eivät muodostaneet hyväksyttävää syytä. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että kyseisessä tapauksessa 9-vuotiaan lapsen tahtoon voitiin kiinnittää huomiota.

Yhdeksänvuotiasta lasta ei yleisesti ottaen voida pitää riittävän kehittyneenä päättämään itse tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa koskevasta asiasta.  Hovioikeuden mukaan tapauksessa oli kuitenkin uskottavasti näytetty, että lapsen tuntema pelko ja isän tapaamisten vastustaminen oli aitoa, eikä lapsen mielipiteeseen ollut vaikutettu. Kyseisessä tilanteessa täytäntöönpanoa pakolla ei voitu edellyttää, ja äidillä oli siten ollut hyväksyttävä syy hänelle asetetun velvoitteen noudattamatta jättämiselle. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja poisti äidille maksettavaksi määrätyn uhkasakon.

Rovaniemen hovioikeus 2.5.2017, päätös nro 171, dnro S 16/781. Ratkaisu kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: https://www.edilex.fi/uutiset/52234

 

 

Julkaistu: 8.5.2017

Olipa kyseessä yksityisen henkilön tai yrityksen rikoksen uhriksi joutuminen tai riita-asia, on hyvä muistaa oikeusturvavakuutuksen olemassaolo. Oikeusturvavakuutus korvaa muun muassa oman asianajajan palkkion ja kulut sekä tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntimaksut. Jokainen saa itse valita haluamansa avustajan, joka hoitaa kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät asiat. Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen, mutta vakuutuksen olemassaolo kannattaa kuitenkin tarkistaa vakuutuskirjasta. Yrityksille on olemassa erillisiä yrityksen vastuuvakuutuksia.

Ohessa linkki muutaman vuoden takaiseen, mutta kattavaan artikkeliin oikeusturvavakuutuksesta ja sen korvaamista kuluista: http://www.taloussuomi.fi/vakuutus/oikeusturvavakuutus-mika-ja-miksi

Julkaistu: 11.4.2017

Toimistomme nimi vaihtui 7.4.2017 Asianajotoimisto Annia Oy:ksi. Toimistossamme aloittavat huhtikuun aikana myös kaksi uutta ammattilaista: OTM, lupalakimies Johanna Jortikka ja asianajoassistentti Tarja Ollila. Puhelinnumerot pysyivät ennallaan. Uudet sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi@annia.fi ja nettisivujen uusi osoite on www.annia.fi.

Julkaistu: 9.3.2017

Maaliskuun alussa lakitoimistomme perusti uuden toimipisteen Forssaan. Tapaamiset onnistuvat siis Hämeenlinnan toimistomme lisäksi nyt myös osoitteessa Koulukatu 13, 30100 Forssa. Uudessa toimipisteessämme teitä palvelee Teemu Sillanpää (puh. 040 175 8598, teemu@mariaviljanen.com). 

Sivut