Annian tarina – tietoa yrityksestä

Asianajotoimisto Annia syntyi lapsuuden maisemiin

Ihmiselle on luontaista kärsimättömyys. Erityisesti silloin, jos jokin asia on huonosti. Jokainen haluaa siinä tilanteessa nopeasti tietoa ja asian etenemistä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää löytää se oikea ihminen, joka ottaa tosissaan, kuuntelee  ja on myötätuntoinen, mutta auttaa ja ehdottaa ratkaisuvaihtoehtoja järjellä.

Asianajotoimisto Annian perustaja Maria Puputti on järki-ihminen. Näin hän itsekin kuvailee itseään. Sen lisäksi, että häntä on aina sanottu oikeudenmukaiseksi, toiset huomioonottavaksi ja hyväksi kuuntelijaksi. Hän hoitaa yhdessä miehensä kanssa maatilaa. Ehkä sieltä, arkisista töistä ja toimista on lähtöisin se, että Maria on niin helposti lähestyttävä ja maanläheinen.

Lapsuutensa ja nuoruutensa hän on asunut Espoossa ja Helsingissä, jossa hän myös suoritti opintonsa oikeustieteen maisteriksi. Marian vanhemmat ovat kotoisin Hämeestä ja hän on viettänyt lapsuuden kesiä isovanhempiensa luona sekä perheen mökillä Iittalassa. Näin Asianajotoimisto Anniankin syntypaikaksi tuli Hämeenlinna.

Yrittäjyys on Marialle luonnollinen valinta. Kun hän tekee töitä, hän tekee niitä intensiivisesti. Hänelle tärkeää on myös määritellä, muokata ja kehittää toimintatavat, jolla luodaan hyvä ja motivoiva työskentelyilmapiiri. Kehitys on jatkuvaa ja siihen osallistuvat kaikki toimiston  työntekijät.

Marian sanojen mukaan Anniassa työskentelee ”hyvä porukka”, josta hän on ylpeä. Eikä se ole pelkkää puhetta, työntekijöiden palaute on hyvin samanlaista; Anniassa on hyvä työskennellä. Siellä ymmärretään asiakkaan kärsimättömyys, asioiden etenemisen eteen tehdään töitä ja kuunteleminen, ihmisen kohtaaminen, aitous sekä empaattisuus ovat luonnollisia Annian arvoja. Anniassa jokainen pyrkii aina asiakkaan kannalta järkevimpään lopputulokseen.

Annian asiakkaat koostuvat sekä yrityksistä että yksityishenkilöistä. Asiakkaalle halutaan antaa kokemus juuri kuuntelemisesta, tasa-arvoisesta kohtelusta, tuesta ja asioiden etenemisestä, mikäli se Annian väestä riippuu. Ainahan siihen ei pysty vaikuttamaan. Tärkeää on, että asiakas kokee, ettei hän enää Anniaan tultuaan ole asiansa kanssa yksin. Tämä on Marialle ollut tärkein asia jo toimistoa perustaessa, ja sen ympärille hän on kerännyt myös samanhenkisistä ihmisistä koostuvan työntekijäjoukon.

Anniassa ymmärretään myös se, että joskus ihminen tekee virheen tai väärän teon. Jokaisella on kuitenkin oikeus puolustukseen ja kuulluksi tulemiseen. Riippumatta tapauksesta, annialaisten toimintatavat ovat aina samanlaiset.  Nopeaa, ystävällistä, asiantuntevaa ja asiallista – siinä on kiteytettynä annialaisten tapa työskennellä.

Asianajajan työ on usein hyvin vaativaa. Tilanne, jonka vuoksi asiakas ottaa yhteyttä, on hänelle iso, kuormittava ja saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla. Asiaa hoidettaessa ja asiakasta kuunnellessa kiire kuitenkin unohdetaan, ja keskitytään parhaan ratkaisun löytämiseen asiakkaalle. Työkavereiden tuki auttaa työssä jaksamaan raskaampiakin asioita ja tapauksia. Jo uransa alkutaipaleella Maria sai tukea myös vanhemmilta kollegoilta. He myös kannustivat Mariaa oman toimiston perustamisessa.

Palkitsevinta työssä Marialle ja kaikille annialaisille on asiakas, joka tuntee tulleensa aidosti kuulluksi ja autetuksi.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!