Avioehtosopimus

Avioehto – asiakirja pahan päivän varalle

Avioehto on asiakirja, joka laaditaan avioeron varalle. Avioero on sellainen asia, jota ei haluta ajatella eikä sen varalle haluta tehdä etukäteen suunnitelmia. Kuitenkin siihen päättyy arviolta puolet avioliitoista. Pahimman varalle on järkevää varautua, vaikka olisikin helpompaa vain olla ajattelematta koko asiaa. Se ei valitettavasti auta poistamaan todellisuutta.

Jos olet ennen avioliiton solmimista ehtinyt kerryttämään kohtuullisen omaisuuden, tulisi sinun hetkeksi pysähtyä miettimään kysymystä: mitä jos...

Avioehto on asiakirja pahan päivän varalle. Ollakseen pätevä sen tulee täyttää tietyt muotovaatimukset. Asiantunteva lakimies voi laatia pätevän asiakirjan, josta käy ilmi puolisoiden yhteinen tahto. Näin varmistutaan, että halutut asiat myöhemmin toteutuvat. Muotovaatimukset täyttävä asiakirja auttaa välttämään pahimmat omaisuuteen liittyvät riidat, sekä aikaa vievän ja kalliin oikeudenkäynnin.

Avioehtosopimus on puolisoiden yhteinen vakuutuskirja

Avioliittoa solmittaessa tai avioliiton ollessa myötätuulessa usein ajatellaan, että avioehto tai sen puheeksi ottaminen tuottaa epäonnea. Moni ajattelee, että eihän meidän avioliittomme voi päättyä tai pystymme kyllä sopimaan asioista tarvittaessa. Todellisuus on usein kuitenkin se, että avioliiton päättymiseen liittyy erittäin vahva tunnelataus. Siinä tilanteessa onni ja rakkaus saavat väistyä ja tilalle tulevat pettymys, katkeruus ja jopa viha.

Ihmiset ottavat vakuutuksen asuntoonsa siltä varalta, jos se tuhoutuu tulipalossa. Vakuutusta ei oteta siltä varalta, kun se asunto kuitenkin jossain vaiheessa palaa. Miksi avioehtoa ei voisi ajatella omaisuutta varten otettuna vakuutuksena? Kun ostetaan asunto varaudutaan pahimpaan vakuutuksella. Vastaavasti, kun solmitaan avioliitto varaudutaan avioehtosopimuksella siihen huonoimpaan lopputulokseen. Molemmissa tapauksissa, jos se pahin tapahtuu, on valmiina jonkinlainen turvaverkko. Silloin ikävän koettelemuksen jälkiselvittelyt eivät entisestään lisää tapahtuman aiheuttamaa murhetta.

Avioehto on järkevää laatia kun elämä on sopuisaa. Silloin usein ajatellaan yhteisesti molempien puolisoiden etua. Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, on myös heidän etunsa, että avioeron sattuessa vanhemmat sopivat ennemmin kuin sotivat. Avioehtosopimus voidaan laatia yhdessä lakimiehen kanssa ja se olisi hyvä rekisteröidä Maistraatissa. Tämän jälkeen on molempien puolisoiden turvallista purjehtia avioliiton myötäisissä tuulissa.

Wedding Hands