Avioero ja lapset

Avioero ja ositus

Avioliiton päättyessä on tehtävä ositus tai omaisuuden erottelu. Eroavat puolisot voivat sopia keskenään, miten osituksen toimittavat. Ositussopimuksen laatimista varten on hyvä ottaa yhteyttä juristiin – huolehdimme siitä, että ositussopimus täyttää lain sille asettamat vaatimukset.

Erityisesti riitatilanteissa tarvitaan ositusta koskevaa asiantuntemusta. Tarvittaessa avustamme sinua neuvottelemaan osituksesta ja valvomme, että solmittava ositussopimus on etujesi mukainen, avustamme tilanteessa, jossa ositusta varten joudutaan määräämään pesänjakaja sekä toimimme tarvittaessa pesänjakajana.

 Ero ja lapset

Vanhempien erotessa joudutaan pohtimaan, miten lasten asuminen, tapaamiset ja elatus järjestetään. Huoltajuus säilyy yleensä molemmilla vanhemmilla, mutta on tilanteita, joissa yksinhuoltajuus on lapsen edun mukainen ratkaisu. Elämäntilanteiden muuttuessa voidaan myös tarvita muutoksia jo sovittuihin järjestelyihin tai asioista syntyy riitaisuutta, vaikka niistä olisi jo eron jälkeen ehditty sopiakin. Toimistossamme on hoidettu paljon lasten tapaamis-, huoltajuus-, asumis- ja elatusasioita ja näissä tilanteissa onkin tärkeää valita lapsiasioihin hyvin perehtynyt avustaja.

Asiantuntevan lakimiehen avulla sovinnollisen ratkaisun mahdollisuus kasvaa, ja meillä on kokemusta myös tuomioistuinavusteisesta eli ns. Follo-sovittelusta. Neuvotellessamme pidämme mielessä sen, että ratkaisun pitää turvata lapselle myönteiset ja läheiset suhteet hänen molempiin vanhempiinsa ja sopia juuri kyseisten perheiden tarpeisiin.

Aina vanhemmat eivät saa sovittua lasten asioista, ja avustajien käyttäminen asian selvittämiseen on hyvä ja järkevä ratkaisu. Riitainen asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Esimerkiksi huoltajuus- ja tapaamisasioissa tuomioistuimen lähtökohtana ratkaisussa on aina lapsen etu. Huolehdimme siitä, että asiakkaan näkemys tilanteesta ja lapsen edusta tulee prosessissa asianmukaisesti esille ja huomioon otetuksi.