Hinnasto

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työmäärän mukaan. Perustuntiveloitus on 200,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla (24 %) eli yhteensä 248,00 euroa ja minimiveloitus 1 h. Teemme asiakkaan pyynnöstä kirjallisen hinta-arvion, minkä lisäksi asiakas voi halutessaan saada tilannekatsauksen kustannusten kertymisestä.

Yksittäisistä puhelinneuvotteluista tai muista pienistä toimenpiteistä veloitetaan yleensä vähintään 0,25 h. Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Palkkio sisältää toimiston yleiskulut. Viranomaisten perimät maksut ja muut kulut laskutamme erikseen. Mahdollisten matkojen osalta laskutamme matka-ajan tuntiveloituksen mukaisesti sekä verohallinnon päätöksen mukaiset verovapaat matkakustannukset, kuten kilometrikorvaukset. Veloitamme myös normaalia suuremmat kopiointi- ja postituskulut.

Sovitut tapaamiset tulee peruuttaa edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Muussa tapauksessa laskutamme peruuntuneen tapaamisen hinnaston mukaisesti.

Ohessa esimerkkejä yksinkertaisimpiin tyyppitapauksiin kuluvasta vähimmäisajasta ja sen mukaisesta veloituksesta. Hoidamme toimeksiantoja myös oikeusapupäätöksellä (https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/).

Hinnat alkaen:

NEUVOTTELUTHinnat alkaenHinnat alkaen
(sis. alv 24 %)
Puhelinneuvottelut alkaen50 €62 €
Neuvottelu toimistossa 1 h200 €248 €
Neuvottelu toimiston ulkopuolella 1,5 h300 €372 €
ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN
Avioehtosopimus, testamentti500 €620 €
Edunvalvontavaltuutus400 €496 €
Kiinteistön kauppakirja800 €992 €
Lahjakirja, veroilmoitus500 €620 €
PERHE- JA PERINTÖOIKEUS
Avioerohakemus400 €496 €
Hakemusasiat, istuntokäsittely alkaen600 €744 €
Osituksen toimittaminen (sopimus)800 €992 €
Perunkirjoitus800 €992 €
Perinnönjako (sopimus)600 €744 €
RIKOSASIAT
Esitutkinnassa avustaminen, alkaen300 €372 €
Esiintyminen oikeudessa, asianomistaja/vastaaja 2 h400 €496 €
RIITA-ASIAT
Haastehakemuksen laatiminen, alkaen400 €496 €
Kirjallinen lausuma oikeudelle 1,5 h300 €372 €
Esiintyminen oikeudessa, alkaen600 €744 €
KULUKORVAUKSET
Autokilometri0,62 €/km
Valokopiot (normaalia suuremmat määrät)  0,62 €/sivu
OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT VALTIOLLE
Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus500 €
Hallinto-oikeudet250 €
Hovioikeudet500 €
  • Rikosasia, lähestymiskieltoasia
250 €
Käräjäoikeudet
  • Riita-asia
500 €
  • Rikosasia, lähestymiskieltoasia
250 €
  • Yksipuolinen tuomio
86 €