Julkiset hankinnat

Tarjoamme osaamistamme hankintayksiköille hankintaprosessien toteuttamisessa. Voimme laatia kaikki hankintaprosessiin liittyvät asiakirjat. Voimme auttaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä oikeudellisissa ongelmakohdissa sekä laadimme asiakirjoja ja ohjeita yksiköille julkisten hankintojen ja hankintastrategioiden toteuttamiseksi. Avustamme myös asiakkaitamme markkinaoikeudessa ja KHO:ssa valitusprosesseissa.

Yrityksille tarjoamme ammattitaitoista apua yrityksen menestymisen tehostamiseksi julkisissa hankinnoissa. Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia niin hankinnan kohteelle, ehdokkaiden ja tarjoajien rahoitukselliselle sekä taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan tilanteestaan selvityksiä. Selvityksen tekeminen on tärkeää, jotta yrityksesi välttyisi turhaan tarjouskilpailun ulkopuolelle sulkemiselta.