Nuorten rikokset johtuvat usein ymmärtämättömyydestä ja päihteistä – nuori ei tiedä oikeuksistaan ja vastuistaan