Avioero ja ositus

Avioliiton päättyessä moni asia muuttuu. Omaisuudesta tulee tehdä ositus tai erottelu, josta eroavat puolisot voivat sopia keskenään. Puolisoiden omaisuuden ja velkojen jakamisesta on hyvä laatia kirjallinen ositussopimus. Sen laatiminen juristin avulla varmistaa, että ositussopimus täyttää lain sille asettamat vaatimukset.

Avioeron vaiheet infografiikkana – klikkaa isommaksi

Erityisesti riitatilanteissa tarvitaan asiantuntemusta osituksessa, jotta varmistetaan taloudellisten asioiden oikeudenmukainen jako. Tarvittaessa opastamme neuvottelemaan osituksesta ja valvomme, että solmittava ositussopimus on asiakkaamme etujen mukainen. Mikäli ositusta varten joudutaan määräämään pesänjakaja, avustamme joka vaiheessa ja tarvittaessa toimimme myös pesänjakajana.

Tiedätkö oikeutesi erotilanteessa?

Ota meihin yhteyttä tasapuolisen osituksen laatimiseksi.

10+ kysymystä avioerosta

”Onko avioerossa aina puolen vuoden harkinta-aika?”

Katso juristin vastaukset noin kymmeneen yleisimpään kysymykseen erosta.

Avioerohakemuksen voi toimittaa asuinpaikan mukaan lähimpään käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse tai sähköpostina.

Kyllä, avioeroa voi hakea joko toinen puoliso yksin tai molemmat puolisot yhteisesti. Toisin sanoen toinen puoliso ei voi estää avioeroa kieltäytymällä jättämästä avioerohakemusta.

Nykyisin avioerohakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa syytä erolle.

Tämäkin asia voidaan puolisoiden kesken sopia. Viimekädessä asia voidaan jättää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ei, jos puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta, voi käräjäoikeus tuomita heidät avioeroon ilman harkinta-aikaa. Tämä erillään asuminen tulee kuitenkin jollain tavalla osoittaa. Tällaisessa tilanteessa on usein hyvä turvautua lakimiehen apuun.

Lähtökohta on, että kumpikaan puoliso ei saa hyötyä avioerosta. Avioero-osituksessa voidaan huomioida puolisoiden kerryttämä omaisuus ennen avioliittoa. Erityisesti saatetaan huomioida tilanne, jossa avioliitto on kestänyt hyvin lyhyen aikaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että puolison panos yhteiselämään voi olla muutakin kuin rahallista. Oleellista on, että tällaisen tilanteen huomioimista osituksessa pitää osata vaatia.

Puolisoiden välillä olisi hyvä laatia avioehtosopimus avioliiton solmimisen yhteydessä. Asiantunteva lakimies, joka huomioi molempien puolisoiden tarpeet, voi tällaisen sopimuksen laatia.

Puolisot voivat yhteisesti sopia lasten asumisesta, tapaamisesta, huollosta ja elatuksesta. Lähtökohtaisesti ja lapsen etua ajatellen asioiden sovinnollinen ratkaiseminen on aina paras vaihtoehto. Viimekädessä käräjäoikeus tekee päätöksen asiasta ja molempien vanhempien tulee sitä noudattaa.

Normaalitilanteessa hieman yli puoli vuotta, mutta riitaiset tapaukset saattavat kestää useita vuosia.

Avioerohakemuksen voi perua harkinta-ajan kuluessa ennen kuin käräjäoikeus on tuominnut puolisot avioeroon. Hakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti käräjäoikeuteen. Tämä peruutusilmoitus pitää molempien puolisoiden allekirjoittaa.

Jos osapuolet eivät saa sovinnollisesti ositusta sovittua, voivat he hakea pesänjakajaa tekemään asiassa ratkaisun. Yleensä tämä on jommankumman osapuolen asiaan esittämä asianajaja. Jokainen asia on omalaatuinen ja etenee tarvittavilla toimilla.

Aluksi pesänjakaja pyytää osapuolilta omaisuusluetteloa ja näkemystä asiasta kirjallisesti. Yleensä järjestetään ainakin yksi osituskokous. Tämä voidaan järjestää myös etänä videoyhteydellä.

Pesänjakaja tekee ratkaisunsa osapuolten esittämien vaatimusten ja näytön perusteella. Hänelle voidaan toimittaa kirjallista materiaalia ja mahdollista on myös henkilökuuleminen.

Asiantuntija osaa esittää osituksessa tarvittavat seikat ja osaa arvioida miten asiassa kannattaa edetä käytyään yksityiskohdat läpi asiakkaan kanssa. Lopuksi pesänjakaja antaa asiassa jakoratkaisun. Ratkaisusta ilmenee mitä kumpikin osapuoli saa jaossa ja muut ratkaistut seikat perusteluineen.

Tästä voi valittaa nostamalla moitekanteen käräjäoikeuteen 6 kuukauden kuluessa ratkaisun antamisesta. Moiteoikeudesta voi myös luopua tekemällä tästä ilmoituksen.

Jos molemmat osapuolet luopuvat moiteoikeudesta, ratkaisu tulee tämän jälkeen heti lainvoimaiseksi. Tällöin ei voi enää hakea muutosta. Menettelyn kesto vaihtelee ja siihen vaikuttaa mm. jaettavan omaisuuden määrä ja esitetyt vaatimukset. Yleensä voidaan sanoa sen kestävän kuukausia. Mikäli asia jatkuu moitekanteella käräjäoikeuteen, menee asiaan helposti aikaa toista vuotta.

  • Suullisesti sopiminen ei korvaa kirjallista sopimusta.
  • Aviovarallisuusyhteys säilyy niin kauan kuin tämä on tehty, tehdään viimeistään kuolinpesässä.
  • Omaisuussuhteet selkiytyvät, osituksessa sovitaan mitä kumpikin osapuoli saa.
  • Usein on järkevää hoitaa heti, jotta myös velvoitteet eriytyvät esimerkiksi pankkilainat voidaan järjestellä uudelleen.
  • Yleensä molemmilla osapuolilla motivaatio selvittää asia heti eron hetkellä.
  • On hyvä katkaista sitovat suhteet ex-puolisoon varsinkin riitaisissa eroissa, joihin liittyy lasten asioista sopiminen.
  • Ammattilaisen avulla tehty sopimus turvaa, että etusi tulee huomioiduksi, myös verotusnäkökohdat.

Ota yhteyttä – sovitaan aika tapaamiselle