Perintö ja testamentti

Perinnönjako

Kuolinpesän perinnönjako tehdään osakkaiden välisellä sopimuksella tai hakemalla käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Sovinnolliseen jakoon tähtääminen kannattaa, koska tällöin perinnönjako on nopeampi ja edullisempi. Pesänjakajan hakeminen on paikallaan tilanteissa, joissa neuvottelemalla ei päästä sopimukseen tai joissa kuolinpesässä on vajaavaltainen osakas. Laadimme jakokirjan sopimusjakoa varten, avustamme kuolinpesän osakasta tilanteessa, jossa kuolinpesään on määrätty pesänjakaja sekä toimimme tarvittaessa pesänjakajana.

Testamentti

Jotta testamentti olisi pätevä, on noudatettava laissa säädettyjä muotomääräyksiä. Asiantuntijan käyttäminen on paikallaan, koska testamentteja on erilaisia, ja asiantuntijan neuvoilla voidaan varmistua siitä, että testamentin sisältö on sellainen kuin tekijä tarkoittaa. Lisäksi testamentilla ja perinnöllä on myös veroseuraamuksia ja asiantuntija osaa neuvoa myös näissä kysymyksissä. Oikeanlaisella testamentilla voidaan vaikuttaa perintöverotukseen huomattavastikin.

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava myös perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on perustana myös perintöverotukselle. Toimistomme hoitaa myös perunkirjoituksia.