Riita-asiat ja sovittelut

Yleisiä riita-asioita ovat mm. sopimukseen, vahinkoon, velkaan, asuntokauppaan, kiinteistökauppaan, tavaran virheeseen tai vuokra-asioihin liittyvät riidat. Riita-asioissa ensisijaisena keinona on riitojen sovittelu. Sovittelijana on hyvä käyttää asioihin perehtynyttä ammattilaista. Riita-asioissa oikeudenkäyntikulut saattavat kasvaa hyvinkin suuriksi, joten varsinkaan varallisuusarvoltaan vähäisiä kiistoja ei tulisi viedä käräjäoikeuteen asti, vaan niiden ratkaisussa on syytä pyrkiä sovintoon. Riita-asioissa avustajan ammattitaito ja ihmissuhdetaitojen merkitys korostuvat ja ne vaikuttavat aina lopputulokseen.

Avustamme kaikissa sopimuksista aiheutuneissa erimielisyystilanteissa, ja myös oikeudenkäynneissä – aina riita-asioidenkaan sopiminen ei ole mahdollista tai kannattavaa. Riita-asiassa on hyvä ottaa yhteyttä juristiin hyvissä ajoin, jotta tilanne tulee oikein arvoiduksi. Oikean toimintatavan valinta yleensä vähentää kustannuksia.