Riita-asiat, velat ja sopimukset

Erimielisyyksien syntymistä voidaan ehkäistä etukäteen laatimalla selkeä sopimus. Joissakin tapauksissa sopimus on pätevä vain kirjallisena ja tietyt muotovaatimukset täyttävänä. Avustamme myös yksityishenkilöitä sopimusasioissa ja laadimme esimerkiksi asunnon kauppaan tai vuokraamiseen, irtaimen esineen kauppaan, työsuhteeseen ja perheoikeuteen liittyvät sopimukset.

Yleisiä riita-asioita ovat mm. velkaan, asuntokauppaan, kiinteistökauppaan, tavaran virheeseen tai vuokra-asioihin liittyvät riidat. Riita-asioissa ensisijaisena keinona on riitojen sovittelu. Sovittelijana on hyvä käyttää asioihin perehtynyttä ammattilaista. Riita-asioissa oikeudenkäyntikulut saattavat kasvaa hyvinkin suuriksi, joten varsinkaan varallisuusarvoltaan vähäisiä kiistoja ei tulisi viedä käräjäoikeuteen asti, vaan niiden ratkaisussa on syytä pyrkiä sovintoon. Riita-asioissa avustajan ammattitaito ja ihmissuhdetaitojen merkitys korostuvat ja ne vaikuttavat aina lopputulokseen.

Avustamme kaikissa sopimuksista aiheutuneissa erimielisyystilanteissa, ja myös oikeudenkäynneissä – aina riita-asioidenkaan sopiminen ei ole mahdollista tai kannattavaa. Riita-asiassa on hyvä ottaa yhteyttä juristiin hyvissä ajoin, jotta tilanne tulee oikein arvoiduksi. Oikean toimintatavan valinta yleensä vähentää kustannuksia.