Rikosasiat ja lähestymiskielto

Asianomistajan avustaminen

Rikosoikeudenkäynnissä rikoksen uhri eli asianomistaja tarvitsee avustajan varsinkin vakavammissa rikoksissa. Vakavan rikoksen ollessa kyseessä avustajaan on syytä ottaa yhteyttä jo silloin, kun poliisi tutkii asiaa esitutkinnassa.

Usein rikoksesta on aiheutunut sekä taloudellisia tappioita että vammoja. Rikosoikeudenkäynnissä asianomistajalla on oikeus vaatia korvauksia vahingoistaan, mikä on taloudellisempi vaihtoehto kuin vaatia vahinkoja erillisessä riitaoikeudenkäynnissä. Korvausvaatimusten laatimisessa on hyvä käyttää asiantuntevaa avustajaa. Avustaja valvoo päämiehensä etua myös syytetylle vaaditun rangaistuksen osalta.

Asianomistajalla on oikeus ensisijaisesti saada korvaus asianajokuluistaan vastapuolelta, jos hänen katsotaan syyllistyneen rikokseen. Myös kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus voi korvata lakimieskulut oikeudessa. Seksuaalirikoksen uhrilla ja läheisen tekemän väkivaltarikoksen uhrilla on oikeus avustajaan tuloistaan riippumatta.

Vastaajan avustaminen

Jos olet epäiltynä tai syytettynä rikoksesta, avustajaan kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian. Avustaja on hyvä hankkia jo esitutkintavaiheessa. Jos epäillystä rikoksesta voi seurata minimissään 4 kuukautta vankeutta tai vangitsemisen edellytykset täyttyvät, on epäillyllä oikeus saada puolustaja, jonka hän saa itse valita. Ammattitaitoinen puolustaja huolehtii epäillyn oikeusturvasta ja on tärkeä jo esitutkinnassa, koska tutkinnassa tapahtuneita mahdollisia virheitä ja puutteita on vaikeaa enää myöhemmin korjata. Avustaja valvoo epäillyn oikeuksia ja etua koko rikosprosessin ajan. Meillä on vankka ja laaja-alainen kokemus vastaajan avustamisesta rikosasioissa.

Lähestymiskielto

Voit hakea suojaksesi lähestymiskieltoa, jos pelkäät turvallisuutesi puolesta. Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkesi, terveytesi, vapautesi tai rauhasi suojaamiseksi uhan aiheuttajaa kielletään ottamasta sinuun yhteyttä. Tavallisesti lähestymiskieltoa haetaan tilanteessa, jossa entinen puoliso aiheuttaa väkivallan uhkaa ja/tai häiritsee puheluin, viestein, seurailemalla tai pyrkimällä tapaamaan. Lähestymiskieltoa voi kuitenkin pyytää myös ketä tahansa muuta henkilöä vastaan, jos perusteet ovat olemassa. Perusmuotoiseen lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä, eikä muutenkaan ottaa tähän yhteyttä tai yrittää ottaa yhteyttä. Suojattavaa henkilöä ei saa myöskään seurata eikä tarkkailla. Laajennettu lähestymiskielto tarkoittaa tämän lisäksi kieltoa oleskella tietyllä alueella, esimerkiksi suojattavan henkilön kodin tai työpaikan läheisyydessä.

Lähestymiskieltoasia käsitellään oikeudenkäynnissä rikosasian tapaan ja kiireellisenä. On tärkeää, että asiassa tuodaan esille oikeat perustelut kiellon määräämiselle ja huolehditaan siitä, että todistelu esitetään asianmukaisesti. Meillä on laaja kokemus erilaisista lähestymiskieltotapauksista ja autamme mielellämme sinua asiasi hoitamisessa.