Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö oikeudettomasti esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan. Lisäksi tiedon levitys on toteutettu joko joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muulla tavalla niin, että useat voivat sen nähdä. Jos tällainen teko aiheuttaa loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa, voidaan tiedonlevittäjä tuomita sakkoon ja maksamaan loukatulle vahingonkorvausta. Loukkaava julkaisu kuten videotallenne voidaan määrätä poistettavaksi yleisön saatavilta ja hävitettäväksi. Jos epäilee jonkun syyllistyneen tällaiseen rikokseen tai on itse epäiltynä, kannattaa turvautua asiantuntevan lakimiehen apuun.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen ei välttämättä ole aina rikos. Poikkeuksena pidetään esimerkiksi henkilöitä, jotka toimivat politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa. Yksityiselämää koskevalla tiedolla tulee kuitenkin olla merkitystä toiminnan arviointiin tässä työtehtävässä. Tiedon levittämisen tulisi myös liittyä jonkin yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseen. Tässäkään tapauksessa mitä tahansa yksityiselämään liittyvää tietoa ei siten voi levittää.