Sopimukset ja yhtiöoikeus

Sopimuksia voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Ongelmien välttämiseksi on aina hyvä muistaa tehdä kirjalliset sopimukset ja tarkistuttaa, että yritykselläsi on riittävät vastuu- ja oikeudenkäyntivakuutukset. Joissakin tapauksissa sopimus on pätevä vain kirjallisena ja tietyt muotovaatimukset täyttävänä. Laadimme esimerkiksi irtaimen esineen kauppaan, työsuhteeseen ja palveluihin liittyvät sopimukset. Hyvin laaditut sopimukset minimoivat riskit ja takaavat parhaat tulokset.

Kun yritys järjestää liiketoimiaan, on tärkeää muistaa sopimuksien merkitys. Tavoitteet saavutetaan tehokkaimmin niin sisäisissä ja ulkoisissa järjestelyissä kuin kaupankäynnissäkin, kun sopimukset on laadittu harkitusti. Yritysten olisi hyvä tarkistuttaa vanhat sopimukset säännöllisesti ja laatia aina tarpeen mukaan uudet sopimukset.