Avainsana: avioehto

Ositus tehdään viimeistään ennen perinnönjakoa

Kirjallinen ositussopimus puolisoiden välillä jää yhä usein tekemättä avioerossa. Perintöoikeuteen liittyvä lainsäädäntömme on hyvin vanhaa. Lainsäätäjä ei ole osannut ottanut huomioon, että ensin kuolleen puolison leski saattaa hyvinkin elää kymmeniä vuosia puolisonsa jälkeen ja mennä jopa uudelleen naimisiin. Lisäksi on ajateltu, että niin erotilanteessa kuin kuoleman tapauksessa ositus tehtäisiin melko pian. Kuitenkin käytännössä on varsin yleistä, että ensiksi kuolleen puolison jälkeen ei tehdä lainkaan ositusta.

Yhä useammalla pariskunnalla on avioehto.

Aina ei tulla ajatelleeksi, että avioehdon harkinnallinen käyttämättömyys voisi säästää pitkän pennin perintöveroja. Yksi merkittävä muutos viime vuosikymmeninä on ollut myös se, että ihmisten varallisuus on huomattavasti lisääntynyt. Lisäksi huomattavasti yleistynyt perhemuoto on uusioperheet, jolloin puolisoilla voi olla yhteisiä ja erillisiä rintaperillisiä.

Hyvin yleisiä ovat myös aviopuolisoiden keskinäiset testamentit tai avioehtosopimukset sekä ennakkoperinnöt ja lahjat, jotka voivat olla huomattavan suuria. Tilanteessa, jossa ensin kuolleen puolison lapset eivät ole lesken lapsia, vaan leskellä on esimerkiksi lapsia edellisestä liitossa, saattaa leski jakaa yhteisestä osittamattomasta omaisuudesta ennakkoperintöä omille lapsilleen.

Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

Avioehto – asiakirja pahan päivän varalle

Avioliittoa solmittaessa tai avioliiton ollessa myötätuulessa usein ajatellaan, että avioehto tai sen puheeksi ottaminen tuottaa epäonnea. Moni ajattelee, että eihän meidän avioliittomme voi päättyä tai pystymme kyllä sopimaan asioista tarvittaessa. Todellisuus on usein kuitenkin se, että avioliiton päättymiseen liittyy erittäin vahva tunnelataus. Siinä tilanteessa onni ja rakkaus saavat väistyä ja tilalle tulevat pettymys, katkeruus ja jopa viha.

Ihmiset ottavat vakuutuksen asuntoonsa siltä varalta, jos se tuhoutuu tulipalossa. Vakuutusta ei oteta siltä varalta, kun se asunto kuitenkin jossain vaiheessa palaa. Miksi avioehtoa ei voisi ajatella omaisuutta varten otettuna vakuutuksena? Kun ostetaan asunto, varaudutaan pahimpaan vakuutuksella. Vastaavasti, kun solmitaan avioliitto, varaudutaan avioehtosopimuksella huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Molemmissa tapauksissa, jos se pahin tapahtuu, on olemassa jonkinlainen turvaverkko. Silloin ikävän koettelemuksen jälkiselvittelyt eivät entisestään lisää tapahtuman aiheuttamaa murhetta.

Avioehto on järkevää laatia, kun elämä on sopuisaa. Silloin usein ajatellaan yhteisesti molempien puolisoiden etua. Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, on myös heidän etunsa, että avioeron sattuessa vanhemmat sopivat ennemmin kuin sotivat. Avioehtosopimus on hyvä laatia yhdessä lakimiehen kanssa. Tullakseen voimaan avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa. Tämän jälkeen molempien puolisoiden on turvallista purjehtia avioliiton myötäisissä tuulissa.

Avioehto – Järkevä ja riitoja ehkäisevä sopimus

Miksi tekisimme avioehdon, kun suhde on vahva ja liittomme tulee olemaan luja?

Ihmisellä on kyky toivoa asioissa hyvää ja avioehdon tekeminen tuntuu välillä ongelmien hakemiselta. Käytännön kokemuksella sen tekeminen, on kuitenkin erittäin suositeltavaa. Yleensä avioehdon sisältönä on, että kumpikin osapuoli pitää kokonaan oman omaisuutensa ja toisella puolisolla ei ole lainkaan avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Tällöin erotilanteessa molemmat saavat yleensä pitää oman omaisuutensa nimiperiaatteen mukaisesti. Erotilannetta avioehto helpottaa, koska varallisuussuhteet on helpompi selvittää. Ongelmana on se, että kumpikaan osapuoli ei voi nähdä tulevaisuuteen, ja sitä kautta tietää varallisuuden muutoksista ja tilanteesta mahdollisella eron hetkellä. Kun pyrimme ajattelemaan solmiessamme liiton, että tämä liitto tulee kestämään, on välillä vaikea ajatella avioehtoa taloudellisten asioiden normaalina hoitamisena. Vähintäänkin tulisi selvittää itselleen, mitä avioehdon tekemättä jättäminen konkreettisesti tarkoittaa.

Erotilanne on aina kuormittava ja eri asteisesti riitaisa. Tilanne erossa ei kuitenkaan usein riitaudu niin pahaksi kuin ilman avioehtoa, jos sopimus on tehty asianmukaisesti. Erityisen suositeltavaa ja järkevää, sen laatiminen on, jos puolisoilla on isot varallisuuserot tai jompikumpi on yrittäjä. Jos olet kartuttanut ison omaisuuden ennen avioliittoa tai olet perinyt yllätykseksesi ison omaisuuden tai jopa olet voittanut lotossa, niin erotilanteessa, voi tuntua todella katkeralta luovuttaa tästä laskennallisesti puolet ex-puolisolle. Tilanteita, joissa ero on laitettu tällaisen tapahtuman jälkeen nopeasti vireille, on tullut paljon eroasioita hoitaneena vastaan. Ilman avioehtoa kumpikin puoliso saa yhteisestä bruttovarallisuudesta laskennallisesti puolet. On hyvä muistaa, että avioliiton aikana avioehdon olemassaolon voi kuitenkin huomioida omaisuutta kerrytettäessä esimerkiksi, kun on mietinnässä kenen nimiin hankittu omaisuus laitetaan. Yleensä tasajako yllättää ja taloudellinen tilanne tulee haastavaksi ainakin tasinkoa maksavalle osapuolelle.

Erotilanne käytännössä tapahtuu nopeasti ja siihen on vaikea taloudellisesti varautua, varsinkin jos osituksen sisältö tulee yllätyksenä, eikä siihen ole varautunut. Yleensä mukana on osapuolten lapset, jolloin olisi tärkeä saada ero hoidettua mahdollisimman sopuisasti. Monesti tilanne on se, että yhteinen kotina lapsille ajateltu omakotitalo joudutaan myymään, koska kummallekaan osapuolelle ei ole taloudellisia resursseja jäädä erotilanteen synnyttämän paineen ja muutoksen vuoksi siihen asumaan. Eroon liittyy myös muuta kuormittavuutta ja se jo on monelle tarpeeksi kestää, siten ammattilaisen palkkaaminen laki- ja taloudellisten asioiden hoitamiseen, on todella järkevää ja vähentää tilanteen kuormittavuutta.

Johtopäätöksenä avioehdolla on edelleen turhaan negatiivinen kaiku ja se tulee ajatella järkeväksi ja riitoja ehkäiseväksi taloudellisia asioita koskevaksi sopimukseksi. Osapuolet voivat tulla hyvinkin erilaisista taustoista ja toinen osapuoli ei näe tilannetta samalla lailla kuin itse näkee. On ikävä huomata tämä vasta erotilanteessa.

Lue myös:
Avioehto – asiakirja pahan päivän varalle


Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

Avioero ja ositus

Avioliiton päättyessä moni asia muuttuu. Omaisuudesta tulee tehdä ositus tai erottelu, josta eroavat puolisot voivat sopia keskenään. Puolisoiden varallisuuden jakamisesta on hyvä laatia kirjallinen ositussopimus. Sopimuksen laatiminen juristin avulla varmistaa, että se täyttää lain asettamat vaatimukset.

Avioeron vaiheet infografiikkana – klikkaa isommaksi

Erityisesti riitatilanteissa tarvitaan asiantuntemusta osituksessa, jotta varmistetaan taloudellisten asioiden oikeudenmukainen selvittäminen. Tarvittaessa opastamme neuvottelemaan osituksesta ja valvomme, että solmittava ositussopimus on asiakkaamme etujen mukainen. Mikäli ositusta varten joudutaan määräämään pesänjakaja, avustamme joka vaiheessa ja tarvittaessa toimimme myös pesänjakajana.

Tiedätkö oikeutesi erotilanteessa?

Ota meihin yhteyttä tasapuolisen osituksen laatimiseksi.

10+ kysymystä avioerosta

Katso juristin vastaukset noin kymmeneen yleisimpään kysymykseen erosta.

Avioerohakemuksen voi toimittaa asuinpaikan mukaan lähimpään käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse tai sähköpostina.

Kyllä, avioeroa voi hakea joko toinen puoliso yksin tai molemmat puolisot yhteisesti. Toisin sanoen toinen puoliso ei voi estää avioeroa kieltäytymällä jättämästä avioerohakemusta.

Nykyisin avioerohakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa syytä erolle.

Tämäkin asia voidaan puolisoiden kesken sopia. Viime kädessä asia voidaan jättää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ei. Jos puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta, käräjäoikeus voi tuomita heidät avioeroon ilman harkinta-aikaa. Tämä erillään asuminen tulee kuitenkin jollain tavalla osoittaa. Tällaisessa tilanteessa on usein hyvä turvautua lakimiehen apuun.

Lähtökohta on, että kumpikaan puoliso ei saa hyötyä avioerosta. Avioero-osituksessa voidaan huomioida puolisoiden ennen avioliittoa kerryttämä omaisuus. Näin voidaan tehdä erityisesti tilanteessa, jossa avioliitto on kestänyt hyvin lyhyen aikaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että puolison panos yhteiselämään voi olla muutakin kuin rahallista. Oleellista on, että tällaisen tilanteen huomioimista osituksessa pitää osata vaatia.

Puolisoiden välillä olisi hyvä laatia avioehtosopimus avioliiton solmimisen yhteydessä. Asiantunteva lakimies, joka huomioi molempien puolisoiden tarpeet, voi tällaisen sopimuksen laatia.

Puolisot voivat yhteisesti sopia lasten asumisesta, tapaamisesta, huollosta ja elatuksesta. Lähtökohtaisesti ja lapsen etua ajatellen asioiden sovinnollinen ratkaiseminen on aina paras vaihtoehto. Viime kädessä käräjäoikeus tekee päätöksen asiasta ja molempien vanhempien tulee sitä noudattaa.

Normaalitilanteessa hieman yli puoli vuotta, mutta riitaiset tapaukset saattavat kestää useita vuosia.

Avioerohakemuksen voi perua harkinta-ajan kuluessa ennen kuin käräjäoikeus on tuominnut puolisot avioeroon. Hakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti käräjäoikeuteen. Tämä peruutusilmoitus pitää molempien puolisoiden allekirjoittaa.

Jos osapuolet eivät saa sovinnollisesti ositusta tehtyä, he voivat hakea pesänjakajaa tekemään asiassa ratkaisun. Yleensä pesänjakajaksi määrätään toisen osapuolen nimeämä asianajaja. Jokainen asia on omanlaisensa ja etenee tarvittavilla toimilla.

Aluksi pesänjakaja pyytää osapuolilta omaisuusluetteloa ja näkemystä asiasta kirjallisesti. Yleensä järjestetään ainakin yksi osituskokous. Tämä voidaan järjestää myös etänä videoyhteydellä.

Pesänjakaja tekee ratkaisunsa osapuolten esittämien vaatimusten ja näytön perusteella. Hänelle voidaan toimittaa kirjallista materiaalia ja myös henkilökuuleminen on mahdollista. Asiantuntija osaa selvittää osituksen kannalta merkitykselliset seikat. Hän osaa myös arvioida miten asiassa kannattaa edetä käytyään yksityiskohdat asiakkaan kanssa läpi.

Lopuksi pesänjakaja antaa asiassa jakoratkaisun. Ratkaisusta ilmenee mitä kumpikin osapuoli saa jaossa ja muut ratkaistut seikat perusteluineen. Jakoratkaisusta voi valittaa nostamalla moitekanteen käräjäoikeuteen 6 kuukauden kuluessa ratkaisun antamisesta. Moiteoikeudesta voi myös luopua tekemällä tästä ilmoituksen.

Jos molemmat osapuolet luopuvat moiteoikeudestaan, ratkaisu tulee heti lainvoimaiseksi. Tällöin ratkaisuun ei voi enää hakea muutosta. Menettelyn kesto vaihtelee ja siihen vaikuttaa muun muassa jaettavan omaisuuden määrä ja esitetyt vaatimukset. Yleensä menettely kestää joitain kuukausia. Kuitenkin mikäli asia jatkuu moitekanteella käräjäoikeuteen, voi sen käsittely kestää helposti toista vuotta.

 • Suullisesti sopiminen ei korvaa kirjallista sopimusta.
 • Aviovarallisuusyhteys säilyy niin kauan kuin tämä on tehty. Sopimus tehdään viimeistään kuolinpesässä.
 • Omaisuussuhteet selkiytyvät, kun osituksessa sovitaan mitä kumpikin osapuoli saa.
 • Usein on järkevää hoitaa heti, jotta myös velvoitteet eriytyvät. Esimerkiksi pankkilainat voidaan järjestellä uudelleen.
 • Yleensä molemmilla osapuolilla motivaatio selvittää asia heti eron hetkellä.
 • On hyvä katkaista sitovat suhteet entiseen puolisoon varsinkin riitaisissa eroissa, joihin liittyy lasten asioista sopiminen.
 • Ammattilaisen avulla tehty sopimus turvaa etusi toteutumisen, sisältäen myös verotuksellisten seikkojen huomioimisen.

Ota yhteyttä – sovitaan aika tapaamiselle

Avioliitto ja avioehto

Avioliittoa solmittaessa tai avioliiton ollessa myötätuulessa usein ajatellaan, että avioehto tai sen puheeksi ottaminen tuottaa epäonnea. Moni ajattelee, että eihän meidän avioliittomme voi päättyä tai pystymme kyllä sopimaan asioista tarvittaessa. Todellisuus on usein kuitenkin se, että avioliiton päättymiseen liittyy erittäin vahva tunnelataus. Siinä tilanteessa onni ja rakkaus saavat väistyä ja tilalle tulevat pettymys, katkeruus ja jopa viha.

Ihmiset ottavat vakuutuksen asuntoonsa siltä varalta, jos se tuhoutuu tulipalossa. Vakuutusta ei oteta siltä varalta, kun se asunto kuitenkin jossain vaiheessa palaa. Miksi avioehtoa ei voisi ajatella omaisuutta varten otettuna vakuutuksena? Kun ostetaan asunto, varaudutaan pahimpaan vakuutuksella. Vastaavasti, kun solmitaan avioliitto, varaudutaan avioehtosopimuksella siihen huonoimpaan lopputulokseen. Molemmissa tapauksissa, jos se pahin tapahtuu, on valmiina jonkinlainen turvaverkko. Silloin ikävän koettelemuksen jälkiselvittelyt eivät entisestään lisää tapahtuman aiheuttamaa murhetta.

Avioehtosopimus ammattitaidolla

Laatimalla avioehtosopimus asiaan perehtyneen lakimiehen avustuksella, voitte varmistaa, että molempien osapuolten etunäkökulmat huomioidaan. Ota yhteyttä!

Avioehto on järkevää laatia, kun elämä on sopuisaa. Silloin usein ajatellaan yhteisesti molempien puolisoiden etua. Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, on myös heidän etunsa, että avioeron sattuessa vanhemmat sopivat ennemmin kuin sotivat. Avioehtosopimuksella voidaan määritellä se varallisuustilanne, joka halutaan erotilanteessa ratkaisuksi osapuolten välille. Avioehto on harkittava huolella, sillä se vaikuttaa myös maksettaviin veroihin; niin avioerotilanteessa kuin kuolemantapauksessa. Avioehtosopimus voidaan laatia yhdessä lakimiehen kanssa ja se on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa. Tämän jälkeen on molempien puolisoiden turvallista purjehtia avioliiton myötäisissä tuulissa.

Miksi avioehdon tekeminen kannattaa? 10 asiantuntijan antamaa syytä:

 1. Molemmat saavat yleensä pitää oman omaisuutensa nimiperiaatteen mukaisesti.
 2. Tiedät ennalta miten omaisuus jakautuu.
 3. Erotilanteessa varallisuussuhteiden selvittäminen on helpompaa ja edullisempaa.
 4. Kumpikaan osapuoli ei voi nähdä tulevaisuuteen, ja sitä kautta tietää varallisuuden muutoksista ja tilanteesta mahdollisella eron hetkellä.
 5. Erotilanne ei yleensä riitaudu yhtä herkästi kuin ilman avioehtoa.
 6. Järkevää, jos on isot varallisuuserot puolisoiden välillä.
 7. Muuten kumpikin puoliso saa yhteisestä bruttovarallisuudesta laskennallisesti puolet.
 8. Avioliiton aikana avioehdon olemassaolon voi kuitenkin huomioida omaisuutta kerrytettäessä.
 9. Yleensä tasajako yllättää ja taloudellinen tilanne tulee haastavaksi tasinkoa maksavalle osapuolelle.
 10. Mikäli olet yrittäjä, on avioehto erittäin suositeltavaa laatia yritysomaisuuden suojaamiseksi.