Avainsana: avoliitto

Tiedätkö, miksi avioliitto kannattaa?

Avioliittojen suosio on ollut jo pitkään laskusuunnassa. Tämän taustalla on erityisesti yleinen perhedynamiikan muutos, jossa avoliitot ovat vakiintuneet yleiseksi perhemuodoksi. Vaikka nykyään on hyväksyttyä saada lapsia myös avioliiton ulkopuolella ja avoliitot ovat muutoinkin yleistyneet, niillä ei saavuteta samanlaisia juridisia vaikutuksia kuin avioliitoilla. Avioliitolla on seurauksia esimerkiksi isyyden tunnustamiseen, adoptio-oikeuteen, elatusvelvollisuuteen, sukunimeen sekä avioparin taloudellisin suhteisiin.

Avioliitto tuo avioparille avio-oikeuden toisen puolison omaisuuteen. Tämän myötä puolisoiden erotessa omaisuus lähtökohtaisesti jaetaan ja ositetaan tasan heidän välilleen. Aviopuolisot voivat toisaalta sopia myös avioehdosta, jolla avio-oikeuden alaista omaisuutta rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Myös toisen osapuolen kuollessa suoritetaan ositus ja avioliitto mahdollistaa aviolesken perintäoikeuden tietyissä tilanteissa. Avoleskellä tätä oikeutta ei ole. Lisäksi aviopuolisoiden perintöverotus on avopuolisoiden verotukseen verrattuna edullista. Toisen puolison kuollessa aviolesken oikeuksiin liittyy muitakin etuja – avioleski saa jäädä esimerkiksi asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Avopuolisolla ei sen sijaan ole oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin, mikäli se on ollut kuolleen puolison omistuksessa eikä testamenttia ole. Avioleskellä on lisäksi lisäedellytysten täyttyessä oikeus leskeneläkkeeseen.

Avioliitossa olevia puolisoita pidetään automaattisesti toistensa lähiomaisina. Lähiomaisina heillä on oikeus saada tietoja toisen terveydestä. Mikäli toinen aviopuolisoista joutuu esimerkiksi onnettomuuteen ja sen myötä tehohoitoon, aviopuoliso pääsee lähiomaisena katsomaan häntä. Tämä ei välttämättä ole mahdollista parin ollessa vain avoliitossa. Lisäksi avioliitto tuo mahdollisuuden niin perheen sisäiseen kuin ulkoiseen lapsen adoptoimiseen. Tämän ansiosta aviopuoliso voi adoptoida esimerkiksi puolisonsa lapsen myös omakseen. Avopari ei sen sijaan voi adoptoida lasta keskenään lainkaan. Avioliitto tuo mukanaan myös puolisoiden keskinäisen elatusvelvollisuuden, jonka mukaan molempien puolisoiden on osallistuttava niin toistensa kuin koko perheen elatukseen kykyjensä mukaisesti.

Avioliitto tuo täten runsaasti turvaa ja varmuutta aviopuolisoiden välille niin avioliiton kuin avioliiton päättymisen aikana. Tämän myötä avioliiton merkitystä niin symbolisena kuin juridisenakin suhteena ei tulisi unohtaa.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Avoliitto ja ero

Suomalaisten avoliitot purkautuvat tilastojen mukaan eniten heti liiton alkuvuosina. Osa yhdessä asuvista ja perheen perustavista pariskunnista avioituu myöhemmin, mutta osa ei puolestaan näe avioliiton solmimista tarpeellisena ajan kuluessakaan. Avoliiton päättyessä ei toimiteta ositusta vaan tehdään omaisuuden erottelu. Pääsääntöisesti kumpikin puoliso saa sen omaisuuden, joka hänelle omistajana kuuluu. Omaisuuden erottelusta voidaan sopia laatimalla omaisuuden erottelukirja. Käräjäoikeudelta voidaan hakea pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten, jos erottelua ei saada sovinnolla tehtyä.

Kun avoliitto päättyy, on mahdollista vaatia toiselta avoliiton osapuolelta hyvitystä yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta. Mikäli jompikumpi puolisoista on saanut perusteetonta etua toisen kustannuksella, voi omaisuuden jaon kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen joutuva puoliso olla oikeutettu saamaan hyvitystä puolisoltaan. Hyvityksestä on osapuolten mahdollista sopia itse tai hyvitysvaatimus voidaan tehdä omaisuuden erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Jos pesänjakajan määräämistä ei ole haettu, tulee asiassa nostaa kanne käräjäoikeudessa.

Tiedätkö oikeutesi erotilanteessa?

Avustamme kaikissa eroon liittyvissä asioissa, ota yhteyttä!