Avainsana: edunvalvontavaltakirja

Kodin tärkeimmät juridiset asiakirjat – hoida ainakin nämä kuntoon!

Hyvin laaditut asiakirjat ehkäisevät riitoja ja selventävät tilannetta, mikäli jotain tapahtuu. Edunvalvontavaltakirja, testamentti ja tarvittaessa avioehtosopimus ovat asiakirjoja, jotka suojaavat rakkaitasi yllätyksellisissä tilanteissä. Kyseisiin asiakirjoihin on liittynyt ja liittyy mahdollisesti edelleen ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä.

Avioehtoa ei enää nykypäivänä käsitetä osoituksena avioeron ajattelemisesta vaan ennemminkin luottamuksen ja välittämisen osoituksena. Avioehdolla voidaan sulkea tietty omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle ja siten vaikuttaa esimerkiksi uusperheissä lasten perintöön. Avioehdolla on merkitystä myös sen suhteen, mitä omaisuuttaan henkilö voi testamentata.

Edunvalvontavaltakirja taas käsitetään monesti lähinnä vanhempien, muistisairaiden ihmisten asiakirjaksi, vaikka sen tarve voi tosiasiassa realisoitua kenelle tahansa. Elämää ei voi ennustaa, joten suosittelemme kaikkia 18 vuotta täyttäneitä laatimaan edunvalvontavaltakirjan. Edunvalvojan nimittämistä ajatellen hyvä vaihtoehto on esimerkiksi puoliso, mutta myös yksi kokonaan perheen ulkopuolinen henkilö olisi viisasta olla varalla. Tämä tulee tarpeeseen silloin, jos valtuutetun ja valtuuttajan edut ovat keskenään ristiriidassa, esimerkiksi yhteistä kotia myydessä.

Testamentti on monin tavoin tärkeä asiakirja. Sillä voidaan esimerkiksi mahdollistaa myös avopuolison oikeus perintöön tai antaa myös puolison lapsille perintöä. Testamentin laatimiselle ei ole ikärajaa – oikea ikä on siinä vaiheessa, kun varallisuutta alkaa kertymään. Testamentilla voidaan ehkäistä perintöriitoja ja toisaalta sulkea esimerkiksi lasten tulevat puolisot perinnön ulkopuolelle. Tämä suojaa perillisiä siinä vaiheessa, jos heille tulee avioero, sillä tällöin toisella osapuolella ei ole oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen. Testamentti kannattaa myös pitää ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan. Vanhaan elämäntilanteeseen tehty testamentti on yksi suurimmista riidan aiheuttajista. Riitoja aiheutuu myös tilanteissa, jossa testamentista aiheutuukin erilaisia vaikutuksia kuin on tarkoitettu. Tämän vuoksi testamenttia laatiessa tulee olla hyvin huolellinen ja käyttää mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaa apuna.

Näin merkittävien asiakirjojen laatiminen on tärkeää hoitaa oikeaoppisesti, jotta ne eivät yllätä myöhemmin tehottomuudellaan. Autamme mielellämme niin testamentin, edunvalvontavaltakirjan kuin avioehdonkin laatimisessa.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Miksi edunvalvontavaltuutus olisi hyvä antaa juristin laadittavaksi?

Asiakirjaa koskevat muotoseikat

Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt lain asettamat muotovaatimukset, jotta sitä voidaan pitää pätevänä (Laki edunvalvontavaltuutuksesta). Näiden muotoseikkojen vuoksi myös Digi- ja väestötietovirasto suosittaa edunvalvontavaltuutusta laadittaessa kääntymään asiantuntijan puoleen (https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus).

Mikäli edunvalvontavaltuutus on muotoseikkojen vuoksi pätemätön, määrätään henkilölle tarvittaessa edunvalvoja holhoustoimesta annetun lain perusteella. Käytännössä tämä lisää asiaan liittyviä kustannuksia sekä pitkittää valtuutuksen voimaantuloa verrattuna tilanteeseen, jossa edunvalvontavaltakirja olisi laadittu asianmukaisesti.

Vakiomuotoisen edunvalvontavaltakirjan puutteet

Internetissä on saatavilla useita erilaisia edunvalvontavaltakirjan malleja, jotka yleensä takaavat sen, että edunvalvontavaltuutus täyttää lain asettamat muotovaatimukset. Vakiopohja ei kuitenkaan ota huomioon edunvalvontavaltuutusta tarvitsevan omaa tahtoa ja yksilöllisiä tarpeita. Tästä syystä edunvalvontavaltuutuksen asiasisältö olisi hyvä saattaa asiantuntevan juristin laadittavaksi. Siten voidaan varmistua siitä, että eri vaihtoehtoja punnitaan riittävästi ja edunvalvontavaltuutukseen sisällytetyt lausekkeet muotoillaan niin, että ne täyttävät valtuuttajan yksilölliset tarpeet.

Oikeudellisen avustajan kokemus

Asiantunteva juristi osaa esittää edunvalvontavaltuutusta tarvitsevalle oikeat kysymykset, joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi muiden asiaan vaikuttavien asiakirjojen olemassaolo. Tämä mahdollistaa edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisten muiden asiakirjojen, kuten testamentin tai hoitotahdon välisten ristiriitaisuuksien yhteensovittamisen siten, ettei eri asiakirjojen välille pääse muodostumaan ristiriitoja.

Juristin aiempi kokemus asiakirjojen laadinnasta edesauttaa edunvalvontavaltuutukseen sisältyvien lausekkeiden muotoilemista siten, ettei tulkinnallisia epäselvyyksiä pääse syntymään. Toisaalta juristi osaa tarvittaessa tarkentaa ja selventää edunvalvontavaltuutukseen otettujen lausekkeiden merkityssisältöä. Esimerkiksi vakiomuotoisessa edunvalvontavaltuutuksessa valtuutus koskee usein valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa. Juristi osaa tarpeen vaatiessa muotoilla lausekkeen siten, että esimerkiksi mahdollinen yritystoiminta tai muu varallisuus jätetään valtuutetun päätäntävallan ulkopuolelle.

Edunvalvontavaltuutusta tehtäessä tulisi myös osata ennakoida tilanteet, joissa valtuutettu saattaa olla esteellinen edustamaan valtuuttajaa. Juristilla on kokemuksen tuomaa osaamista näiden tilanteiden ennakoimista varten.