Avainsana: hinnasto

Info

Täältä löydät vastauksia joihinkin yleisimpiin kysymyksiin.

Pieni- ja keskituloisilla on mahdollisuus saada oikeudellisten asioidensa hoitamiseen lain tunteva avustaja, jonka palkkio ja kulut korvataan valtion varoista kokonaan tai omavastuuosuudella. Omavastuu määräytyy henkilön käytettävissä olevien varojen mukaan. Mikäli Sinulla on oikeusturvavakuutus, voit hakea oikeusapua omavastuuosuuteen. Sinulla on itse oikeus valita avustajasi asiassa. Palvelemme mielellämme myös oikeusapuun oikeutettuja asiakkaita ja haemme oikeusavun puolestasi.

Lataa oikeusapuohje (PDF)

  • Ohje sisältää oikeusapuhakemuksen

Lisää tietoa oikeusavusta löydät Oikeuslaitoksen sivuilta: https://oikeus.fi/fi/index/esitteet/oikeusapu.html

Oikeusturvavakuutus antaa turvaa mahdollisia oikeudenkäyntejä varten. Sinulla on itse oikeus valita avustajasi asiassa. Tarkemmat ehdot on helppo tarkistaa vakuutusehdoista. Oikeusturvavakuutukseen liittyy usein omavastuuosuus ja korvausmäärää on rajoitettu vakuutuskirjasta ilmenevään summaan asti. Tarvittaessa hoidamme puolestasi korvauspäätöksen hakemisen.

Oikeusturvavakuutus voi sisältyä koti- ja ajoneuvovakuutukseen tai ammattiliiton jäsenyyteen. Se voi olla myös osana maatila- tai yritysvakuutuksia.

Sovittelu – riidan ratkaisemiseksi

Yksityinen sovintomenettely on nopea ja joustava riidanratkaisukeino, jossa puolueeton avustaja auttaa osapuolia pääsemään sovintoon neuvottelemalla. Yleisimmin sovitellaan perheoikeudellisia tai kiinteistöön liittyviä riita-asioita. Menettelyssä käytävät neuvottelut ovat täysin luottamuksellisia, eivätkä sido osapuolia, joten kumpi tahansa osapuoli voi lopettaa sovintomenettelyn niin halutessaan. Jos sopimukseen päästään, laaditaan sitova sovintosopimus, jonka laatimisessa kokeneen juristin apu on hyödyksi.

Tuomioistuinsovittelu on vaihtoehto oikeudenkäynnille. Siinä tuomari auttaa osapuolia löytämään asiaan yhteisen ratkaisun. Osapuolet voivat yhdessä tai erikseen pyytää tuomioistuimelta asian siirtämistä sovitteluun, myös jo vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Sovitteluistunto pyritään järjestämään ja käsittelemään yleensä nopeasti.

Hinnasto

Riskitön yhteydenotto - ilmainen alkukartoitus

Mikäli ensimmäisen puhelun max. 15 min yleisluonteisen selvityksen perusteella todetaan, ettei toimeksiantoa synny, ensimmäinen yhteydenotto on sinulle maksuton.

Tuntiveloitus

Perustuntiveloitus yksityisille on 220,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla (24 %) eli yhteensä 272,80 euroa. Minimiveloitus on aina 1 tunti.

Yrityksille tuntiveloitus määräytyy asian vaatimustason mukaan ja on 220,00 – 300,00 euroa (alv. 0%).

Mikäli laskua ei makseta 1. maksumuistutuksen jälkeen, siirrämme saatavan Svea perintäpalveluun: Ota yhteyttä | Svea

Palkkion määräytyminen

Palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työmäärän mukaan. Teemme asiakkaan pyynnöstä kirjallisen hinta-arvion, minkä lisäksi asiakas voi halutessaan saada tilannekatsauksen kustannusten kertymisestä. Laskutamme yleensä kuukauden välein tehdyt toimenpiteet ja kanssamme voit myös sopia osamaksusta.

Yksittäisistä puhelinneuvotteluista tai muista pienistä toimenpiteistä veloitetaan yleensä vähintään 15 minuuttia. Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Palkkio sisältää toimiston yleiskulut. Kuitenkin toimeksiannon vastaanottamisesta ja perustamisesta veloitus on 0,5 – 1h riippuen asiasta.

Pakettihinnoitellut palvelumme ovat aikarajoitettuja ja sisältävät vain perustoimenpiteet, kuten asiasta aiheutuvan normaalin yhteydenpidon. Ylimenevät toimenpiteet laskutamme normaalin tuntiveloituksen mukaan.

Viranomaisten perimät maksut ja muut kulut laskutamme erikseen. Mahdollisten matkojen osalta laskutamme matka-ajan tuntiveloituksen mukaisesti sekä verohallinnon päätöksen mukaiset verovapaat matkakustannukset, kuten kilometrikorvaukset. Veloitamme myös normaalia suuremmat kopiointi- ja postituskulut.

Sovitut tapaamiset tulee peruuttaa edellisenä päivänä klo 12 mennessä. Muussa tapauksessa laskutamme peruuntuneen tapaamisen hinnaston mukaisesti. Varaamme tapaamiseen yleensä aina 1 tunnin aikaa.

Ohessa esimerkkejä yksinkertaisimpiin tyyppitapauksiin kuluvasta vähimmäisajasta ja sen mukaisesta veloituksesta. Hoidamme toimeksiantoja myös oikeusapupäätöksellä, lue lisää https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/.

Hinnat alkaen:

NEUVOTTELUT

Hinnat alkaen (alv 0%)

Hinnat alkaen (sis. alv 24 %)

Puhelinneuvottelut alkaen 0,25 h 55 € 68,20 €
Neuvottelu toimistossa 1 h 220 € 272,80 €
Neuvottelu toimiston ulkopuolella 1,5 h 330 € 409,20 €
Videoneuvottelu 1 h 220 € 272,80 €
Selvitystyö 1 h 220 € 272,80 €
     

ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

   
Avioehtosopimus 500 € 620 €
Edunvalvontavaltuutus 400 € 496 €
Kiinteistön kauppakirja 800 € 992 €
Lahjakirja, veroilmoitus 500 € 620 €
     

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

   
Avioerohakemus 400 € 496 €
Hakemusasiat, istuntokäsittely alkaen 3 h 660 € 818,40 €
Perunkirjoitus 800 € 992 €
Testamentti 600 € 744 €
     

RIKOSASIAT

   
Esitutkinnassa avustaminen, alkaen 1,5 h 330 € 409,20€
Esiintyminen oikeudessa, asianomistaja/vastaaja 3 h 660 € 818,40 €
     

RIITA-ASIAT

   
Haastehakemuksen laatiminen, alkaen 2h 440 € 545,60 €
Kirjallinen lausuma oikeudelle 1,5 h 330 € 409,20 €
Esiintyminen oikeudessa, alkaen 3 h 660 € 818,40 €
     

YRITYSASIAT

   
Hinta määräytyy tapauskohtaisesti asian vaativuuden mukaan.    
     

KULUKORVAUKSET

   
Autokilometri 0,75 €/km 0,93 €/km
Valokopiot (normaalia suuremmat määrät) 0,50 €/sivu 0,62 €/sivu
Postituskulut (normaalia suuremmat määrät) 2,02 €/kirje 2,50 €/kirje

OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT VALTIOLLE

Ajantasaiset hintatiedot valtion perimistä oikeudenkäyntimaksuista löydät Oikeuslaitoksen sivuilta tästä klikkaamalla.

 

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!