Avainsana: indeksikorotus

Elatusapujen ja elatustukien määriä korotettu v. 2020 alusta

Elinkustannusindeksin tarkistuksen myötä kaikkia elatusapuja ja korvauksia sekä elatustukea korotetaan 0,77 prosenttia 1.1.2020 lukien. Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Indeksitarkistuksesta on huolehdittava maksajan tai vastaavasti saajan itse. Kansaneläkelaitoksen maksamaan elatustukeen tulee tämän lisäksi korotus 1.1.2020 alkaen siten, että täysimääräinen elatustuki on jatkossa 167,01 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Indeksikorotusten lisäksi elatusavun määräytymisen laskemisessa käytettävän elatusapuohjeen (oikeusministeriön julkaisu 2007:2) ajantasaisuuden säilyttämiseksi on siinä käytettäviä rahamääriä tarkistettu. Lisäksi joitain ohjeen kohtia on täsmennetty. Yksi näistä on esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden aiheuttamat matkakustannukset, jotka jakautuvat elatuslaskelmassa jatkossa sen vanhemman elatuskyvyn vähennykseksi, joka niistä vastaa.

Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa