Avainsana: liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustaminen

Hyvän liikeidean synnyttyä tulee seuraavana pohtia mahdollisen yrityksen perustamista. Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi ja siinä onkin hyvä tukeutua ammattilaisen neuvoihin. Ensimmäinen askel yrityksen perustamisessa on oikean yhtiömuodon valinta – vaihtoehtoina ovat toiminimi, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai avoin yhtiö. Esimerkiksi toiminimi soveltuu parhaiten yritykseen, jossa ei ole tarvetta isoille lainoille ja liikevaihtokin on maltillista. Osakeyhtiön perustaminen puolestaan tulisi kyseeseen, kun omistajia on enemmän tai tarkoituksena on tehdä suurempia investointeja.

Kun yhtiömuoto on päätetty, tulee tehdä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma sisältää suunnitelman muun muassa myynnistä ja markkinoinnista sekä henkilöstö- ja tuotekehittelystä – kenelle palvelu on suunnattu ja millä tavoin myyntiä saadaan aikaan? Liiketoimintasuunnitelma on syytä tehdä sitä tarkemmin, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. On hyvä muistaa, että tarkoin tehty liiketoimintasuunnitelma luo pohjan myös myyntitavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi se on edellytyksenä mahdollisen starttirahan myöntämiselle.

Yrityksen perustamisesta on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Tässä vaiheessa yritykselle on keksittävä myös nimi ja määritettävä toimiala. Perustamisilmoituksesta tulee nimen ja toimialan lisäksi ilmetä myös esimerkiksi yrityksen kotipaikka sekä osoite- ja yhteystiedot. Vielä ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista tulee selvittää lupa-asiat. Kaikilla toimialoilla ei lupahakemuksia tarvitse tehdä, mutta jotkut toimialat ovat luvanvaraisia ja näin ollen niiden osalta tulee hankkia tarvittavat lupaselvitykset.

Autamme yritystäsi kehittymään

Asiantuntijamme auttavat ja opastavat sinua yrityksesi alkumetreistä lähtien, ota yhteyttä!