Avainsana: opintotuki

Etkö saa opintotukea? Myös opiskelijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen

Toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka tekee ratkaisun asiakkaan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki tilanteessa, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Myös opiskelijalla on oikeus hakea perustoimeentulotukea, kun opintotuki ja muut tulot eivät riitä edellä mainittuihin tarpeisiin.

Ennen perustoimeentulotuen hakemista opiskelijan tulee selvittää mahdollisuutensa opintotuen saamiseen. Kaikkien 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden tulisi myös ensisijaisesti hakea opintolainaa välttämättömien kulujensa kattamiseen. Kesällä opiskelijan tulisi puolestaan pyrkiä tekemään töitä. Työttömänä ollessaan opiskelijan tulisi puolestaan pyrkiä aktiivisesti edistämään työllistymistään. Opintojen jatkuessa kesällä, opiskelijalla on myös oikeus hakea kesäopintotukea.

Mikäli opintotukea ei voi saada, on opiskelijan tultava ensisijaisesti toimeen jollain muulla tavoin kuin perustoimeentulolla, kuten työttömyysturvalla, ansiotyöllä tai aikuiskoulutustuella. Opiskelijalla voi kuitenkin olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos hänelle ei ole myönnetty opintolainan valtiontakausta tai hän ei ole saanut opintolainaa pankista, opiskelijan opintotukiaika on käytetty loppuun, opintotuki on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi tai opintotukea ei ole myönnetty tai se on lakkautettu jonkun muun syyn vuoksi. Perustoimeentulotuki on kuitenkin myös näissä tilanteissa tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi tueksi.

Lue lisää opiskelijoille myönnettävästä perustoimeentulotuesta osoitteesta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat