Avainsana: perintä

Saatavan perintä

Perinnästä on kyse silloin, kun tarkoituksena on saada velallinen maksamaan lasku, jota hän ei ole eräpäivään mennessä suorittanut. Perintää voidaan suorittaa niin sanottuna vapaaehtoisena perintänä eli kirjeperintänä tai oikeudellisena perintänä, jolloin asiasta laaditaan haaste toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Jotta perintä olisikin mahdollisimman tehokasta ja nopeaa, on hyvä ottaa yhteys ammattilaiseen mahdollisimman ripeästi laskun eräännyttyä. Hoidamme tarvittaessa koko perinnän.

Yleensä asiakasta lähestytään ensin perintäkirjeellä eli niin sanotulla maksuvaatimuksella, jonka jälkeen saatava ei voi enää vanheta. Maksuvaatimuksessa velalliselta vaaditaan erääntyneen suorituksen lisäksi kertyneet korot, viivästyskorot sekä perintäkulut. Mikäli velallinen ei maksuvaatimuksestakaan huolimatta suorita velkaa, voidaan se periä oikeudellisesti. Tuomion jälkeen velasta tulee ulosottokelpoinen eli ulosottomies voi tarvittaessa ulosmitata saatavan velallisen tuloista tai omaisuudesta.

Ammattilaisen hoitaessa asiaa, maksaa velallinen saatavan yleensä nopeammin. Näin yrittäjä voi itse keskittyä liiketoiminnan johtamiseen, samalla kun ammattilainen hoitaa asiakkaan erääntyneen laskun perintää. Ammattilaisen apu on erityisen tärkeää, jos asiakas on esimerkiksi riitauttanut saatavan tai on mahdollista, että maksamattomuus johtuu muusta kuin maksukyvyttömyydestä.

Nopeuta saatavien perintää

Saatavien perintä onnistuu yleensä nopeiten ottamalla ammattilainen avuksi. Ota yhteyttä!