Avainsana: perustoimeentulotuki

Etkö saa opintotukea? Myös opiskelijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen

Vuoden 2017 alusta lähtien toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka tekee ratkaisun asiakkaan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki tilanteessa, jossa henkilö tai perhe ei voi saada muuten toimeentuloaan tai jossa varat eivät riitä jokapäiväisiin välttämättömiin menoihin. Myös opiskelijalla on oikeus hakea perustoimeentulotukea, kun opintotuki ja muut tulot eivät riitä.

Ennen perustoimeentulotuen hakemista opiskelijan tulee selvittää mahdollisuudet opintotuen saamiseen. Kaikkien 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden on myös haettava opintolainaa. Kesällä opiskelijan tulisi ensisijaisesti tehdä töitä, etsiä niitä aktiivisesti tai opiskella ja hakea kesäopintotukea.

Mikäli opintotukea ei voi saada, on opiskelijan tultava ensisijaisesti toimeen jollain muulla tavoin kuin perustoimeentulolla, kuten työttömyysturvalla, ansiotyöllä tai aikuiskoulutustuella. Opiskelijalla voi kuitenkin olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos hänelle ei ole myönnetty opintolainan valtiontakausta tai hän ei ole saanut opintolainaa pankista, opiskelijan opintotukiaika on käytetty loppuun, opintotuki on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi tai opintotukea ei ole myönnetty tai se on lakkautettu jonkun muun syyn vuoksi. Perustoimeentulotuki on näissä tilanteissa kuitenkin tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi tueksi.

Lue lisää opiskelijoille myönnettävästä perustoimeentulotuesta osoitteesta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat