Avainsana: yrityssalaisuus

Työntekijän salassapitovelvollisuus

Yritystoiminnassa työntekijän salassapitovelvollisuus työnantajan yrityssalaisuuksista on yksi työntekijän velvoitteista työnantajaa kohtaan. Tämä työntekijän lojaliteettivelvoite perustuu lakiin. Työnantajan ja työntekijän välisessä salassapitosopimuksessa on kuitenkin mahdollista vaikuttaa työntekijän salassapitovelvollisuuden sisältöön lakisääteisestä salassapitovelvollisuudesta poikkeavasti.

Lakimiehemme voivat laatia yrityksellesi sopivan työntekijää yksipuolisesti velvoittava salassapitosopimus tai kilpailukieltosopimuksen, jolla työntekijä pidättäytyy harjoittamasta kilpailevaa toimintaa määrätyn ajan työsuhteensa jälkeen.

Työnantajan etu on huolehtia siitä, että työntekijän salassapitovelvollisuuden sisältö on riittävän laaja. Jotta yrityssalaisuuksille saavutetaan tavoiteltu suoja sekä ennaltaehkäisevästi että jälkikäteisesti, tulisi työntekijän salassapitovelvollisuuden loukkauksista aiheutuvat seuraamukset olla riittävän ankarat. Salassapitosopimuksen sisällöllä on erityinen merkitys yrityksen näkökulmasta, jotta työntekijöiden aiheuttamat yrityssalaisuuksiin kohdistuvat tietovuodot pystyttäisiin minimoimaan.

Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

Yrityssalaisuudet ja salassapitovelvollisuus

Yrityssalaisuudella tarkoitetaan liikesalaisuutta, ammattisalaisuutta tai muuta vastaavaa salaista tietoa, jolla on kilpailuetua tuottavaa taloudellista merkitystä yritystoiminnassa. Lähtökohtaisesti yrityssalaisuudeksi soveltuva tieto voi olla minkä sisältöistä tietoa tahansa. Jotta tietty tieto tulee suojatuksi yrityssalaisuutena, salaisuudenhaltijalla tulee olla tahto tiedon salassapitoon. Yrityssalaisuutta ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaisella tavalla. Käytännössä yrityssalaisuuden suoja on voimassa määräämättömän ajan.

Yrityssalaisuuksia suojaavat salassapitosopimukset soveltuvat monenlaisiin tilanteisiin, kuten sellaisiin, joissa osapuolet haluavat suojata muille osapuolille luovuttamiaan tietoja. Lakimiehemme voivat laatia esimerkiksi molemmin puolin velvoittavan salassapitosopimuksen yrityksesi tarpeisiin.

Yritystoiminnan ja yrityssalaisuuden kannalta haastavia ovat esimerkiksi julkiset hankinnat ja yhteistyösopimukset eri yritysten välillä. Julkisissa hankinnoissa avoimuus on yksi tärkeimmistä periaatteista. Tämä edellyttää, että hankintamenettelyä koskevia tietoja ei salata, joten esimerkiksi hankintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Tarjousasiakirjojen julkisuus helpottaa julkisten hankintojen laillisuuden valvontaa ja antaa tarjoajille mahdollisuuden valvoa omia oikeuksiaan tarjousmenettelyssä. Tämän varjopuolena on yrittäjän kannalta se, että yrityksessä joudutaan pohtimaan, mitä tietoja halutaan antaa, jos on vaarana, että kyseiset tiedot tulevat julkisuuden myötä kilpailijan tietoon.


Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa