Yrityksen myynti ja liiketoiminnan luovutus

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena ja työsuhteetkin siirtyvät sellaisinaan. Oikeuskäytännön mukaan liikkeen luovutuksena pidetään tilannetta, jossa luovuttajan ja luovutuksen saajan välillä on sopimussuhde, luovutuksen kohteena on liike tai liikkeen osa, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, toiminnan on jatkuttava suurin piirtein samanlaisena ja sen on jatkuttava viivytyksettä.

Näin ollen esimerkiksi osakeyhtiön koko osakekannan ostamisessa ei ole kyse liikkeen luovutuksesta vaan yrityksen omistajan vaihtumisesta. Omistajanvaihdoksia ovatkin erilaiset yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja muut omistusjärjestelyt. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa yritystoimintaa jatketaan sukulaisten välisin sopimuksin, joka huomioidaan myös luovutuksen verotuksessa.

Osakekaupalla ja liiketoimintakaupalla on siis eroa. Vaikka myyjä omistaisikin kaikki osakeyhtiön osakkeet, hän ei kuitenkaan omista yrityksen liiketoimintaa ja yritysomaisuutta henkilökohtaisesti. Koska ne ovat osakeyhtiön omistuksessa, ei näin ollen liiketoimintaa myytäessä myyjänä ole yhtiö, eikä yrittäjä. Tämä tarkoittaakin toisin sanoen sitä, että myös kaupasta saatavat rahatkin menevät yhtiöön. Monissa tapauksissa avoin tai kommandiittiyhtiö kannattaakin muuttaa ensin osakeyhtiöksi ja vasta tämän jälkeen myydä yhtiön osakkeet. Yritystoiminnan luovutukset ovat helpointa ja edullisinta tehdä juuri osakeyhtiössä.

Askarruttaako miten edetä yrityksen myynnin kanssa?

Ota asiantuntija avuksesi, selvitämme miten luovutus voidaan tehdä järkevimmin mm. verotusnäkökulma huomioiden.