Yksityinen sovittelu

Sovintomenettely on riidanratkaisukeino, jossa puolueeton henkilö avustaa osapuolia saavuttamaan sovinnon neuvottelemalla. Se on vaihtoehtoinen menetelmä oikeudenkäynnille ja välimiesmenettelylle sellaisissa yksityishenkilöiden ja yritysten riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu ja joissa ei tarvita tuomioistuimen ratkaisua. Sovittelu on mahdollista esimerkiksi perhe-oikeudellisissa asioissa tai kiinteistöön liittyvissä riita-asiassa.

Sovintomenettelyn aloittaminen on täysin vapaaehtoista ja se edellyttää molempien osapuolten suostumusta. Menettelyn aikana käytävät neuvottelut eivät myöskään sido osapuolia, minkä vuoksi kumpi tahansa osapuolista voi lopettaa sovintomenettelyn niin halutessaan. Jos osapuolet pääsevät sovintoon, laaditaan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sovintosopimus. Sovintomenettely on myös ei-julkinen ja ehdottoman luottamuksellinen menettely, jonka lopputulos julkistetaan vain osapuolten yhteisestä pyynnöstä.

Sovintomenettelyn etuja ovat sen joustavuus ja nopeus. Se on myös tuomioistuin- ja välimiesmenettelyä edullisempi riidanratkaisumenetelmä. Osapuolet vastaavat kustannuksista sopimuksen mukaan. Ratkaisu ei perustu suoraan lain soveltamiseen, vaan tarkoituksena on löytää osapuolten tavoitteita palveleva ja yhteinen ratkaisu puolueettoman kolmannen henkilön avustuksella. Osapuolet voivat käyttää neuvotteluissa apunaan myös lakimiestä.